Człowiek- najlepsza inwestycja


"Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji” to projekt realizowany przez Urząd Miasta Włocławka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wartość projektu – 1 260 740 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie, którym objętych jest 840 uczniów z następujących placówek oświatowych:

Szkoły Podstawowej nr 3 Szkoły Podstawowej nr 10
Szkoły Podstawowej nr 20Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 12 Zespołu Szkół nr 9
Zespołu Szkół nr 7Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1
Zespołu Szkół nr 11 Zespołu Szkół nr 5
Zespołu Szkół ElektrycznychZespołu Szkół Ekonomicznych
Zespołu Szkół Samochodowych Zespołu Szkół Technicznych
II Liceum Ogólnokształcącego III Liceum Ogólnokształcącego

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka ojczystego i języków obcych, przedmiotów ścisłych, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie objęci są wsparciem pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym. Prowadzone działania w ramach projektu mają wpłynąć na rozwój umiejętności kluczowych, usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych oraz zwiększyć szanse edukacyjne uczniów o specyficznych potrzebach. Uczniowie otrzymają pomoce dydaktyczne, natomiast szkoły wzbogacą swoją bazę o nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego