Człowiek- najlepsza inwestycja


,,Lepsza przyszłość- raz jeszcze” to projekt realizowany przez Urząd Miasta Włocławka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach od 01.09.2010 r. do 31.07.2011 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 1165 uczniów i uczennic mających znaczne trudności w opanowaniu umiejętności i wiedzy szkolnej lub chcących rozwijać swoje uzdolnienia. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z następujących placówek oświatowych: Uczniom i uczennicom zostały zaproponowane różne formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła przedmiotowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poradnictwo edukacyjno- zawodowe, zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem dogoterapii i hipoterapii oraz przedsiębiorczość z inicjatywnością- moduł innowacyjny. Jest to kompleksowa oferta dla uczniów i uczennic w odniesieniu do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb ze względu na braki edukacyjne, dysfunkcje czy potrzeby uczniów zdolnych pragnących uczestniczyć w kołach zainteresowań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoły Podstawowej nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3
Szkoły Podstawowej nr 20Gimnazjum nr 2
Szkoły Podstawowej nr 10 Szkoły Podstawowej nr 12
Szkoły Podstawowej nr 14Szkoły Podstawowej nr 18
Szkoły Podstawowej nr 19 Szkoły Podstawowej nr 20
Szkoły Podstawowej nr 23Zespołu Szkół Muzycznych
Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 9
Gimnazjum nr 12 Gimnazjum nr 14
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 Zespołu Szkół nr 7
Zespołu Szkół nr 8 Zespołu Szkół nr 9
Zespołu Szkół nr 11 Zespołu Szkół nr 5
Zespołu Szkół Ekonomicznych Zespołu Szkół Samochodowych
Zespołu Szkół Technicznych II Liceum Ogólnokształcącego
III Liceum Ogólnokształcącego

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka ojczystego i języków obcych, przedmiotów ścisłych, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie objęci są wsparciem pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym. Prowadzone działania w ramach projektu mają wpłynąć na rozwój umiejętności kluczowych, usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych oraz zwiększyć szanse edukacyjne uczniów o specyficznych potrzebach. Uczniowie otrzymają pomoce dydaktyczne, natomiast szkoły wzbogacą swoją bazę o nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego