Liczba uczniów w projekcieSzkoła do 18 lat w tym dziewczęta powyżej 18 lat w tym dziewczęta
ZSB 12 --- 91 17
ZSEkon 10 10 73 61
ZSElektr --- --- 130 2
ZSS 8 --- 132 ---
ZST --- --- 69 2
MOW 2 --- 4 ---