Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca

Urząd Miasta Włocławek w okresie od 1.09.2009 r. do 31.07.2010 r. realizuje projekt „ Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 880.493,53 zł w tym: kwota dofinansowania z EFS 768.230,60 zł.,
W projekcie bierze udział 516 uczniów ze szkół zawodowych i techników Miasta Włocławek:
Zespołu Szkół Budowlanych,
Zespołu Szkół Ekonomicznych,
Zespołu Szkół Elektrycznych,
Zespołu Szkół Samochodowych,
Zespołu Szkół Technicznych,
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych. Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach projektu pozwolą uczniom na: zwiększenie dostępności do doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poprawę zdawalności egzaminów zewnętrznych, podniesienie umiejętności rozwiązywania problemów matematyczno – przyrodniczych, a przede wszystkim na podniesienie atrakcyjności na lokalnym rynku pracy.
Każda ze szkół zawodowych biorąca udział w projekcie zostanie wyposażona w nowoczesne materiały dydaktyczne.

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Miasta Włocławek